สแตนเลสคือ ? แตกต่างกับ เหล็กอย่างไร เมื่อนำมาผลิตเป็นประตูรั้ว

โพสต์เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2559

ท่านเจ้าของบ้านต้องมีความเข้าใจถึงตัววัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นประตูรั้วบ้านซะก่อน เพราะประตูรั้วบ้านที่เราเลือกใช้นั้น จะต้องอยู่คู่กับบ้านไปอีกนาน หากตัดสินใจในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยที่ไม่ให้ความสำคัญ อาจจะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายตามมาอีกก็ได้

ปัจจุบันมีโลหะอยู่ 2 ชนิด ที่นิยมนำมาผลิตเป็นประตูรั้วเพื่อใช้งานให้กับบ้าน ก็คือ สแตนเลส กับ เหล็ก

สแตนเลส (Stainless Steel)

หรือมีอีกชื่อ เรียกว่า เหล็กกล้าไร้สนิม สแตนเลส ทำมาจากเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ น้อยกว่า < 2% ของน้ำหนักรวม และมีส่วนผสมของโครเมียม (Chromium) อย่างน้อย 10.5% ของน้ำหนัก สเตนเลสถูกผลิตสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1912 โดย แม็คซ์ เมียวร์แมนน์ (Max Mauermann) เป็นชาวโปแลน

ประตูรั้วสแตนเลส

สแตนเลส ไม่เป็นสนิมเพราะการทำปฏิกิริยากันระหว่างออกซิเจน (O) ที่อยู่ในอากาศ กับ โครเมียม (Cr) ที่ถูกผสมอยู่ในเนื้อโลหะสแตนเลส แล้วจะเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ เพื่อเคลือบผิวของสแตนเลสไว้ แผ่นฟิล์มบางๆที่ถูกสร้างมานี้จะช่วยทำหน้าที่ปกป้อง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเนื้อสเตนเลสได้เป็นอย่างดี และเพื่อป้องกันการเกิด การกัดกร่อน (Corrosion) สาเหตุของการเกิดสนิมเหล็ก โลหะโดยทั่วไปเช่น เหล็ก ไม่สามารถสร้างปฏิกิริยาแบบนี้ได้ เหล็กหรือโลหะทั่วไปจึงเกิดสนิม

จะเห็นได้ว่าหากเลือกสแตนเลสเพื่อนำมาผลิตเป็น ประตูรั้วบ้านสแตนเลส จะมีอายุการใช้งานมากกว่าเหล็ก เพราะสแตนเลสไม่เป็นสนิม เหล็กสามารถเป็นสนิมได้ สาเหตุการเสียหายของประตูรั้วบ้านส่วนมากที่พบ จะเกิดจากการผุกร่อน เพราะประตูรั้วบ้านตั้งอยู่และใช้งานกลางแจ้ง ไม่ได้อยู่ในที่ร่ม ประตูรั้วต้องตากแดด ตากฝนเป็นเวลานานหลายปีหากเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว สแตนเลส จึงเหมาะสำหรับนำมาผลิตเป็นประตูรั้ว มากกว่าเหล็ก ดูรายละเอียด >> สแตนเลสที่ใช้ผลิตประตูรั้ว

ประตูรั้วเหล็กเป็นสนิม

หลังจากที่ทราบถึงคุณสมบัติของ สแตนเลสกับ เหล็ก กันมาแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ นั้นก็คือ ราคา ของวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้
สแตนเลส มี ราคาสูงกว่า เหล็ก ด้วยเพราะคุณสมบัติที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเหล็ก ทำให้สแตนเลสมีราคาวัสดุที่แพงกว่าเหล็ก หากมองถึงความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายในการผลิตและติดตั้งใช้งาน ประตูรั้วบ้านสแตนเลส ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกว่าเพราะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานประตูรั้ว คุณสมบัติทางกายภาพของสแตนเลส มีพื้นผิวที่มันวาว สวยงาม ไม่ต้องเสียเงินในการทำสี ถ้าเป็นประตูรั้วที่ผลิตมาจากเหล็กจะต้องทำสี หากใช้งานไปสักระยะเวลานึง สีจะซีดหรือหลุดลอกออก ต้องทำสีให้กับประตูรั้วเหล็กใหม่ ซึ่งตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านจึงควรต้องทราบไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต ประตูรั้วเหล็กถ้าใช้งานนานจะเกิดสนิมที่ประตูรั้ว ทำให้ประตูรั้วเหล็กผุกร่อน ถ้าเกิดสนิมเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถซ่อมแซมได้ แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาซ่อมแซมประตูรั้ว หรือถ้าเป็นสนิมมากทำให้ประตูรั้วผุกร่อนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนประตูรั้วบ้านบานใหม่

ประตูรั้วสแตนเลสลายไม้

หากนำราคาผลิต ประตูรั้วสแตนเลส กับ ประตูรั้วเหล็ก มาเปรียบเทียบ

กับค่าดูแลรักษาและค่าซ่อมบำรุง รวมถึง อายุการใช้งานของประตูรั้ว ประตูรั้วสแตนเลสราคาผลิตและติดตั้งใช้งานจะสูงกว่าประตูรั้วเหล็ก แต่ระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงประตูรั้วเหล็กจะสูงกว่า รวมถึงระยะเวลาการใช้งานของประตูรั้ว ประตูรั้วที่ทำมาจากสแตนเลส จะได้อายุการใช้งานนานกว่าหลายปี เมื่อเทียบกับประตูรั้วที่ทำมาจากเหล็ก

จากข้อมูลข้างต้นหวังว่าท่านเจ้าของบ้านคงจะมีความเข้าใจเรื่องวัสดุทั้ง2 ที่ใช้ผลิตประตูรั้วและแยกความแตกต่างของประตูรั้วสแตนเลสกับประตูรั้วเหล็กกันได้แล้ว หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วว่าจะเลือกติดตั้งใช้งาน ประตูรั้วบ้าน แบบใดเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับบ้านและคุ้มค่าที่สุด

ขอบพระคุณเจ้าของบ้านทุกหลัง

แบบประตูรั้วบ้านอื่นๆที่น่าสนใจ